hacha

Sustantivo

1       hosan (Pyo) ~ husan (Bjo)
2       lawalay (Pyo, Bjo)