palo santo

Sustantivo

1      Bot. hok (Pyo) ~ hukw (Bjo)
2      Bot. hukl’o