quebracho colorado

Sustantivo

1      Bot. chelhyekw (Bjo) ~ chelhyukw (Pyo)