kats’iya

Pyo, Bjo

Verbo

1       ser o estar feo, a
2       ser o estar desagradable
3       tener mala costumbre