soso, a

Adjetivo

1       kok’a (Pyo) ~ kuk’a (Bjo)