pezón

Sustantivo

1      Anat. t’ate lapes (Bjo) ~ t’atewo (Pyo)