fwa’a

Pyo, Bjo

Sustantivo

1      Bot. algarroba fruto