takhajay

Pyo, Bjo

Verbo

1       ser o estar fuerte
2       ser o estar forzudo, a
3       ser o etar valiente