vestirse

Verbo

1       iwokhäya (Pyo) ~ iwukhoya (Bjo)
2       iwuw’eyache (Bjo)