tats’in

Verbo

1       ser o estar ruidoso, a
2       ser o estar barullero, a