quebrachal

Sustantivo

1      Bot. chelhchey (Bjo) ~ chelhchuy (Pyo)