ahoyajtaj lhile ~ hoyajtaj lhile

Bjo

Sustantivo

1      Bot. mistol grande árbol