tokwsilis

Bjo (~ variante dialectal: täkwsilis )

Sustantivo

1       mellizos