ithattsi

Pyo (~ variante dialectal: ithatey )

Verbo

1       enviar