chipenaj

Pyo, Bjo

Sustantivo

1       huérfano, a