troja

Sustantivo

1       kapechehi (Bjo) ~ kapuchehi (Pyo)