huevo

Sustantivo

1       lhech’e (Bjo) ~ lhich’u (Pyo)