w’oyis

Pyo (~ variante dialectal: w’uyis )

Verbo

1       sangrar