enrollar

Verbo

1       ipotsinche (Bjo) ~ ipätsinche (ipätsinche)
2       tits’elhkatche