hunatsiche

Verbo

1       ser o estar oscuro, a algo en extensión
Ej: n’oyij hunatsiche ‘el camino está oscuro’