nitts’ina

Verbo

1       ser o estar silencioso, a
2       ser o estar callado, a