aquel, aquella

Adjetivo Demostrativo

1       tojl’e