fiebre

Sustantivo

1       t’ä chayo (Pyo) ~ t’oj nichayu (Bjo)