empleado, a

Adjetivo

1       lachemyenek (Bjo) ~ lachumyenek (Pyo)
2       lakawo (Pyo) ~ lakawu (Bjo)