tasey

Verbo

1       ser o estar húmedo, a
2       estar mojado, a