chancho, a

Sustantivo

1       kuchi (Bjo) ~ kutsi (Pyo)