ichenkattsi

Bjo (~ variante dialectal: ichunkattsi )

Verbo

1       adelantar